Hodnotící dotazník

Evaluate Your Class

Ohodnoťte svůj kurz

Ohodnoťte svůj kurz

Náš systém hodnocení kurzů používá škálu od 1 po 9. Vezměte prosím na vědomí, že na této škále je 1 nejnižší hodnocení a 9 je nejvyšší hodnocení. V New Horizons Praha se vždy usilujeme o mimořádný zážitek z kurzu. Pokud jsme z nějakého důvodu nenaplnily vaše očekávání, prosím, najděte si čas a napište nám komentář, abychom věděli, v čem se můžeme v budoucnu zlepšit. Rádi bychom znali i oblasti, ve kterých jsme vaše očekávání překročili. Pokud vás cokoliv zaujalo, prosím, také nám o tom napište.

Ohodnoťte kurz

Zaměstnanci

Prosím, nezapomeňte v hodnocení vyplnit pole 'Společnost', pokud jste zaměstnanec a váš kurz vám objednal váš zaměstnavatel. Mnoho organizací od nás požaduje zpětnou vazbu jako součást našich vzdělávacích služeb. To umíme poskytnout pouze v případě, pokud jste v hodnocení uvedli jméno společnosti.

Vaše spokojenost

New Horizons je největší vzdělávací společnost, ale my chceme zůstat i nejlepší vzdělávací společností. Děkujeme vám, že jste si našli čas a poskytli nám zpětnou vazbu bez ohledu na to, jakou jste měli s námi zkušenost.