Vzdělávací řešení pro státní a veřejnou správu

Organizace státní a veřejné správy jsou postaveny před výzvu udělat co nejvíce se stále se zmenšujícím rozpočtem. I nejnovější legislativní požadavky vytvářejí tlak na hledání rezerv v řízení financí, projektů a bezpečnosti.

Více než kdy jindy je proto kritické udržet úroveň dovedností zaměstnanců na vysoké úrovni v souladu s rozvíjejícími se technologiemi, abyste zaručili, že jednotlivé úřady dosáhnou jejich cíle.

Kurzy a školení od New Horizons Praha pomohou zlepšit produktivitu a výkonnost, a tím ušetřit finanční prostředky. Naši obchodní zástupci vám pomohou vytvořit vzdělávací řešení na míru, které bude v souladu s cíli vašeho úřadu.

Pohodlné vzdělávací řešení

Mnoho ředitelů úřadů už poznalo výhodu, kterou přináší online vzdělávání, neboť náklady na cestování a potřebnou vzdělávací infrastrukturu neustále narůstají. Online školení od New Horizons Praha snižují náklady a přinášejí vysokou flexibilitu vzdělávání.

Víme vám také nabídnout kurzy ve vašich prostorách, kurzy na míru a kurzy vedené instruktorem. Tyto kurzy mohou být realizovány v uzavřených skupinách, které zároveň podpoří týmovou spolupráci a růst.

Měřitelné výsledky

V době utahování opasků je důležité mít měřitelné výsledky z investic do vzdělávání.

V kurzech pro státní a veřejnou správu od New Horizons Praha budete moci identifikovat realizováno vzdělávání, oblasti, které potřebují další zlepšování a hodnotu nabytých dovedností prostřednictvím:

  • hodnocení kurzu,
  • certifikačních zkoušek,
  • dotazníků.