Firemní řešení od New Horizons Praha

Solutions for Businesses

S narůstající složitostí technologií je velmi důležité investovat čas a peníze do IT vzdělávání zaměstnanců. Jestliže jsou zaměstnanci správně vyškoleni na nové technologie, dokáží je lépe využívat a firma dosahuje lepších výsledků.

Vzdělávání zaměstnanců přináší nejvyšší návratnost investic, jakou jen firma může udělat. Zvýšená efektivita zaměstnanců vyvolává dominový efekt v podnikání, vede k vyšší spokojenosti všech, včetně zákazníků.

Výhody IT kurzů pro zaměstnance

Kurzy od New Horizons Praha pro vaše zaměstnance mohou zlepšit:

  • efektivnost procesů, flexibilitu a produktivitu,
  • dovednosti potřebné k řešení problémů,
  • inovace ve strategiích a produktech,
  • spokojenost s prací a pracovní morálku,
  • motivaci zaměstnanců a jejich setrvání,
  • spokojenost zákazníků.

Školení od New Horizons Praha přinášejí návratnost investic

Navzdory vynaloženým počátečním finančním nákladům se vám investice do IT školení v New Horizons Praha vrátí. Poměr přínosů a nákladů kurzů od New Horizons je 4:1 ve formě očekávaného zlepšeného pracovního výkonu a produktivity zaměstnanců.

  • Více než 98 % našich klientů uvádí použití znalostí a dovedností získaných v kurzech od New Horizons.
  • Více než 50 % zlepšeného výkonu přímo souvisí se školením od New Horizons.

Jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet a zlepšit konkurenční výhodu, je poskytnout zaměstnancům potřebné IT kurzy a školení, aby byli produktivnější. Podle průzkumů si zaměstnanci cení rovněž možnost rozvoje svých odběrných dovedností jako nárůst mzdy.

Udržení si zaměstnanců se může zvýšit až o 70%, pokud jim umožníte správné školení. Toto může mít obrovský vliv na vaši firmu, pokud vezmete v úvahu, jaké jsou náklady nezbytné na vychování nového zaměstnance.

Firemní počítačové kurzy od New Horizons Praha

New Horizons Praha nabízí širokou škálu autorizovaných IT kurzů a certifikací od předních poskytovatelů, jako jsou Adobe, Cisco, Citrix, Microsoft a VMware. Naši instruktoři se postarají o nejlepší zkušenost z IT vzdělávání. Naše flexibilní kurzy se mohou uskutečnit v našem vzdělávacím centru New Horizons Praha, ve vaší firmě nebo online.