Remote Mentored Learning

Remote Mentored LearningKaždý den poskytujeme upgrade dovedností pro naše klienty a nyní jsme udělali i upgrade naší inovativní a odměněné metody učení mentored Learning. Mentored Learning je způsob učení, který umožňuje studentům učit se vlastním tempem s podporou zkušeného certifikovaného instruktora. Kombinuje v sobě cíleně zaměřené učení, individuální přístup instruktora (one-on-one mentoring) a flexibilní plánování termínů a tím i optimalizaci své produktivity.

Náš upgrade metody Mentored Learning jsme nazvali Remote Mentored Learning (RML), také známý jako Virtual Mentored Learning, přenáší metodu učení Mentored Learning do online prostředí tak, že spojuje studenty a jejich mentory bez ohledu na geografickou polohu. S virtuálním přístupem získávají studenti stejné autorizované školení, praktická cvičení v labech a expertního live instruktora z práce, z domova, nebo z libovolného místa kde je přístup na internet.

Výhody RML:

 • Vzděláváte se vlastním tempem
 • Flexibilní a garantované termíny kurzů
 • Praktické cvičení
 • Upevňování nabytých vědomostí
 • Individuální konzultace s instruktorem (one-on-one mentoring)
 • Certifikovaní instruktoři
 • Vícesmyslový přístup k učení
 • Měřitelný progres
 • Individuální vzdělávací cesta

Jak to funguje

Zkušený instruktor využívá na přednášení obsahu kurzu prostředky digitální prezentace. Školení postupuje individuální rychlostí, která vyhovuje každému jednotlivému studentovi. Všechny prezentace jsou předem nahrané na digitální záznam a student si může každou část prezentace zastavit, posunout, vrátit se zpět, nebo podle potřeby znovu přehrát.

Studenti dostanou oficiální kursové materiály, podle kterých mohou krok za krokem, podle pokynů mentora, provádět předepsané praktické cvičení.

Po celou dobu konání školení je k dispozici certifikovaný instruktor, který studentům průběžně poskytuje pomoc a podporu.

 • Individuální přístup (one-on-one mentoring) zvyšuje porozumění obsahu
 • Kombinace přednášky, praktických cvičení a (individuální) interakce s instruktorem vytváří podnětné a efektivní vzdělávací prostředí
 • vytváří podnětné a efektivní vzdělávací prostředí
 • Přístup k praktickým labům 6 měsíců po ukončení kurzu upevňuje nabyté vědomosti

Můžete si vybrat dny, kdy se chcete vzdělávat, např. kurzu se můžete zúčastnit během 5 po sobě následujících dnů, nebo jen 1 až 2 dny v týdnu

Standardní doba pro Remote Mentored Learning školení je Pondělí – Pátek 9.00 – 12.30 hod. a 13.30 – 17.00 hod.

Jak funguje RML

How Remote Mentored Learning works