Kurzy u zákazníka

Let New Horizons Train at your location

Výhody kurzů u zákazníka

Výhody kurzů u zákazníka

Získejte maximum z rozpočtu na vzdělávání

Pomocí kurzů přímo ve vaší firmě můžete vyškolit tolik zaměstnanců, kolik potřebujete. Výhodou kurzů u zákazníka od New Horizons Praha je významná úspora času a cestovních nákladů.

Flexibilní kurzy

New Horizons Praha naplánuje kurz tak, aby vyhovoval vašemu pracovnímu rozvrhu a uskuteční ho na místě vhodném pro vaše zaměstnance. Obsah kurzu může být standardní, nebo vám New Horizons připraví přizpůsobený kurz s tématy, které budou odpovídat vašim individuálním potřebám.

Přizpůsobené kurzy

Kurzy od New Horizons Praha jsou unikátní a poutavé s relevantní obsahem vytvořeným pro potřeby vaší firmy. Díky tomu získáte efektivně školení s možností ihned aplikovat získané vědomosti.

Praktické kurzy a ukázky

Přizpůsobené kurzy od New Horizons Praha umožní vašim zaměstnancům ihned aplikovat získané vědomosti na praktických příkladech z jejich každodenní práce.

Konzistentní informace

S pomocí New Horizons Praha zajistíte, že všichni zaměstnanci dostanou stejný obsah kurzu během skupinového školení. Kurzy u zákazníka jsou výbornou příležitostí k hromadnému proškolení zaměstnanců.

Vysoká návratnost investice

Školení od New Horizons Praha může zvýšit produktivitu práce zaměstnanců a zároveň minimalizovat prostoje. Kurzy u zákazníka umožní zaměstnancům používat jejich vlastní zařízení, a tedy rychle aplikovat získané vědomosti.

Obchodní zástupci z New Horizons Praha jsou připraveni odpovědět na vaše otázky týkající se kurzů u zákazníka.