Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro New Horizons Computer Learning Centers, Inc.

Zásady ochrany osobních údajů pro New Horizons Computer Learning Centers, Inc.
(Platné od 30. dubna 2012)

Toto prohlášení zveřejňuje zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky New Horizons Computer Learning Centers, Inc. a informuje:

  • o shromažďovaných osobních údajích,
  • jaké organizace shromažďují informace,
  • jako jsou informace použity a zpřístupněny třetím osobám,
  • jaké možnosti máte k dispozici ohledně shromažďování, používání, distribuce a korekce informací a
  • jaký druh bezpečnostních postupů se využívá k ochraně před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním informací, které má společnost k dispozici.

'Osobní údaje' jsou údaje, které by někomu umožnily identifikovat nebo kontaktovat vás, např. vaše celé jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailovou adresa.

Zásady ochrany osobních údajů jsou začleněny do a podléhají podmínkám našich Podmínek použití na http://www.newhorizons.com/termsandconditions.aspx a souhlasíte, že jste vázáni jejími podmínkami. Tato politika se zabývá pouze aktivitami na našich serverech. Další stránky (včetně stránek třetích stran, značek nebo e-mailů, na které se odkazujeme) mohou mít své vlastní zásady, které nekontrolujeme, a proto nejsou předmětem této politiky.

 Úvod

Pro zajištění co nejlepších služeb, může New Horizons z času na čas požádat o osobní informace. Své osobní informace můžete aktualizovat nebo k ním kdykoli přistupovat prostřednictvím svého profilu na www.newhorizons.com (stejně i na stránkách E-Tips (definováno níže) a stránkách NH Learning Management System – 'NH stránky'). To lze provést po přihlášení na jakékoliv NH stránce a výběru buď 'upravit svůj profil', 'Změnit můj profil', nebo 'Upravit informace o uživateli'. Z bezpečnostních důvodů, abychom ochránili vaše informace, musíte nejprve zadat uživatelské jméno a heslo, než budete moci provádět změny svého uživatelského profilu. Při aktualizaci profilu uživatele, nová informace změní naše záznamy v daný den.

Tato politika slouží k informování, kdo je shromažďovatelem informací, jaký typ informací je sebrán a sledován, jaké informace jsou sdíleny a s kým.

Upozornění: www.newhorizons.com je hlavní domovská stránka New Horizons Computer Learning Centers, Inc., která má obecné zásady ochrany osobních údajů pro NH webové stránky. Tato politika ilustruje informace o zákaznících, které by mohly být shromažďovány na NH stránkách. Je možné, že ne všechny osobní údaje uvedené v této politice budou použity, ale chceme, abyste byli informováni o naší politice a pochopili naše postupy.

Kontaktní informace

Dotazy nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení, zásad tohoto webu nebo jakékoliv zkušenosti při návštěvě této webové stránky směřujte na:

privacy.policy@newhorizons.com
nebo
Privacy Liaison
New Horizons Computer Learning Centers, Inc.
1900 S. State College Blvd. Suite 450
Anaheim, CA 92806-6135
+1 (714) 940-8000

 Shromážděné informace a jejich použití

Existují oblasti, které si můžete NH stránkách prohlížet, aniž jste nám poskytli osobní údaje. Existují však určité volitelné oblasti webových stránek NH, kde před vstupem budete požádáni o poskytnutí osobních informací. Tyto informace použije New Horizons ke komunikaci s vámi, poskytnutí služeb a podpory, poskytnutí personalizované navigace, zpracování vaší objednávky nebo poskytnutí vyžádané informace. Webová stránka NH může požádat tyto informace při shromažďování informací prostřednictvím registračního procesu, který umožňuje přístup na webové stránky NH: jméno a příjmení uživatele, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a preferované NH centrum. Webová stránka NH také poskytuje možnost požádat o informace a formulář na žádost o informace, které od vás budou také požadovat osobní informace. Informace, které poskytnete prostřednictvím formuláře, budou sdíleny s NH pobočkou nebo fračízovým centrem (souhrnně 'členy sítě'). Smluvně požadujeme, aby se členové sítě zavázaly dodržovat omezení týkající se používání a oznámení osobních údajů uvedených v těchto Zásadách. Zadáte osobní informace v reakci na pracovní příležitost, prosím, berte na vědomí, že vaše osobní údaje budou distribuovány v rámci společnosti tak, že vás personální manažer může kontaktovat a diskutovat s vámi o vhodné pracovní příležitosti.

Pokud se rozhodnete využít funkci 'Live Help' na některých z webů, prosím, vezměte na vědomí, že tato funkce je poskytována třetí stranou. Tato technická pomoc je poskytována jako pozornost zákazníkům New Horizons. Pokud využijete tuto příležitost, živý člověk shromáždí vaše uživatelské jméno pro usnadnění služby, ale bude smluvně zakázáno sdělovat vaše uživatelské jméno jiným.

Pokud se zaregistrujete na www.newhorizonsetips.com ('E-Tips'), budete každý týden e-mailem dostávat informace, které jsou ve čtyřech různých kategoriích v závislosti na zvolených preferencích. Navíc si můžete zvolit, zda chcete dostávat propagační nabídky od New Horizons nebo třetích stran.

Pokud se zaregistrujete na lms.nhcms.net (dále jen 'NH Learning Management System'), můžete přijímat e-maily ze systému potvrzující a připomínající různé akce, které poskytujeme. To zahrnuje potvrzení registraci do třídy nebo připomínku blížící se třídy.

 S kým sdílí New Horizons informace

S výjimkou jak je uvedeno v tomto dokumentu, nebo pokud nemá New Horizons souhlas nebo není požadováno zákonem, New Horizons neprodává, nepronajímá nebo jinak poskytuje vaše osobní informace jiným stranám z jiných důvodů než je uvedeno v tomto prohlášení.

Mějte prosím na paměti, že když zadáte informace do diskusní skupiny nebo jiné veřejné fórum, předložené informace jsou považovány za veřejné informace a nebudou považovány za důvěrné.

Když nám poskytnete osobní údaje pro E-Tips, ty jsou sestavené v našem jménu třetí stranou, která byla smluvně zavázána neposkytnout tyto údaje někomu jinému. Namísto toho jsou použity na poskytnutí propagačních nabídek, které pocházejí od New Horizons nebo třetích stran, ale pouze vaším směrem.

Je obecná praxe, že vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Například neprodáváme vaši e-mailovou adresu nebo vaše jméno a osobní demografické informace k masovému marketingu. Nicméně, po registraci svého profilu na webových stránkách NH, můžete přijímat e-maily automaticky generované z webových stránek NH, které jsou přímo spojeny s vaší činností na webových stránkách NH a nejsou použity pro marketingové materiály a účely. Dále na konkrétních stránkách, kde žádáme o vaše osobní údaje, můžeme jednoznačně říci, že údaje shromažďované na této stránce budou sdíleny s třetími stranami. V takovém případě takové zveřejnění údajů je nadřazené těmto zásadám. Informace nebudeme sdílet s třetími osobami, která nejsou smluvně zavázány zachovat důvěrnost takových informací prostřednictvím vhodných bezpečnostních opatření.

V některých případech můžeme sdílet vaše osobní informace s třetími stranami, které poskytují služby na našich stránkách, aby se zvýšila funkčnost, kterou vám dáváme k dispozici na našich webových stránkách a abychom vám poskytli informace o nových produktech a službách. Dále, v některých případech používáme vaše osobní údaje, abychom vám poskytli informace, jako je posílání newsletteru nebo k přizpůsobení stránky podle vašich požadavků.

 Cookies a jiné technologie

Webová stránka NH mohou shromažďovat anonymní informace vašeho připojení, které se skládá ze síťového směrování, zařízení jako je typ prohlížeče, datum a čas. Náš systém bude také hledat v počítači, zda tam jsou soubory Cookies spíše nastaveny webovými stránkami NH. Soubor Cookies je část dat uložených na počítači uživatele vázána na informace o uživateli.

Údaje, které shromažďujeme přes technologie 'cookies' na našich stránkách neobsahují žádné osobní údaje a slouží ke zlepšování našich služeb, nabídky produktů a obsahu webových stránek, stejně jako pro analýzu provozu na našich veřejných webových stránkách.

Soubory Cookies používáme i ke sledování vašich preferencí, takže jsme schopni dodat obsahu podle vašich zájmů pokaždé, když nás navštívíte. Tyto cookies nejsou vázány k vašim osobním údajům.

Na stránkách nenabízíme možnost rozhodnout se, zda se mají použít Cookies. Přesto některé prohlížeče tuto možnost nabízejí. I když nejste schopni vypnout funkci Cookies na těchto stránkách, vždy máte možnost odmítnout naše cookies, pokud to váš prohlížeč umožňuje, ale některé části webových stránek NH nemusí pracovat správně.

 Předvolby

Pokud se rozhodnete odeslat formulář se žádostí o informace, budete občas dostávat informace o produktech, službách nebo speciální nabídky prostřednictvím newsletteru. Pokud si nepřejete dostávat naše marketingové materiály a propagační oznámení, můžete požádat o zrušení zasílání odesláním e-mailu na webmaster@newhorizons.com.

Soulad s US-EU Safe Harbor a U.S.-Swiss Safe Harbor Framework Privacy Principles

Vzhledem k tomu, že webové stránky NH využívají sběr, zpracování a ukládání osobních údajů, které patří fyzickým osobám se sídlem v nebo jsou zaměstnány subjektem se sídlem v Evropské unii ('EU strany') nebo ve Švýcarsku, naše zacházení s těmito údaji dodržuje i US-EU Safe Harbor Principles a US-Swiss Safe Harbor Frameworks ('Safe Harbor'). Ačkoliv vynakládáme rozumné úsilí k ověření správnosti údajů předložených uživateli NH webu, očekáváme od uživatelů, že budou aktualizovat své osobní údaje, aby zajistily, že jejich osobní údaje jsou přesné, úplné a aktuální. Zavázali jsme se ke spolupráci s orgány pro ochranu údajů se sídlem v Evropě a ve Švýcarsku vyřešit a napravit případné spory, které vzniknou v souvislosti s ochranou dat autorit se sídly (nebo jako zaměstnanci subjektů sídla) v Evropě a ve Švýcarsku.

Více informací o programu Safe Harbor a také certifikaci New Horizons Computer Learning Centers, Inc., najdete na stránce www.export.gov/safeharbor/.

 Odkazy

Občas na webových stránkách NH umisťujeme odkazy na relevantní vnější zdroje. Buďte si vědomi, že New Horizons není zodpovědné za ochranu soukromí nebo obsah jiných webů. Doporučujeme vám, abyste zkoumali a ptali se před zpřístupněním vašich informace třetím stranám. Pokud nechcete, aby vaše informace byly použity, nesdílejte je s těmito stránkami. Mezi odkazy třetích stran na internetových stránkách NH patří i odkazy na centra mimo Spojených států.

 Zabezpečení

Pouze zaměstnanci, kteří potřebují informace k vykonání určité práce (např. Zákaznické služby), mohou mít přístup k osobním údajům. Naši zaměstnanci musí používat heslem chráněný spořič obrazovky, když musí opustit své pracoviště. Po návratu musí znovu zadat heslo, aby mohli získat přístup k informací o uživateli. Navíc jsou všichni zaměstnanci stále informováni o nejnovějších změnách v bezpečnosti a ochraně osobních údajů.

Vytvořili jsme a udržujeme odpovídající bezpečnostní postupy na ochranu důvěrnosti, bezpečnosti a celistvosti vašich osobních údajů. 'Perfektní zabezpečení' však na internetu neexistuje. I když vaše soukromí je pro nás velmi důležité, vzhledem k existující právní regulaci a prostředí, nemůžeme plně zajistit, že vaše soukromá komunikace a jiné osobní identifikační údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Například, můžeme být nuceni zveřejnit informace vládě nebo třetím osobám za určitých okolností, nebo třetí strany mohou protiprávně zachytit přenosy soukromé komunikace. Navíc pokud v nepravděpodobném případě musíme zkoumat nebo řešit případné problémy nebo otázky, můžeme (a opravňujete nás k tomu) zveřejnit jakékoliv informace o vás soukromým subjektům, k vymáhání práva a v jiných úředních záležitostech, kdy podle našeho uvážení určíme, že je to nutné nebo vhodné.

 Pravní upozornění

Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje dle požadavků příslušného soudu a/nebo když jsme přesvědčeni, že zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo v souladu s jiným soudním řízením, soudním příkazem.

 Veřejné fórum

Fórem umístěny na webových stránkách NH jsou monitorovány New Horizons a viditelné pro členy sítě. Veškeré informace, které zveřejníte na nástěnkách, jsou veřejné informace. New Horizons může na základě vlastního uvážení odstranit všechny nevhodné příspěvky. Fórum je další výhodou pro vás komunikovat s ostatními na konkrétní technická témata. New Horizons neodpovídá za obsah těchto příspěvků v těchto fórech, ale vyhrazuje si právo spravovat obsah, jak je uvedeno podmínkách použití na NH webových stránkách.

Fórum na https://lms.nhcms.net je spravovaná společností Logical Operations pod hlavičkou New Horizons. Vezměte prosím na vědomí, že všechny informace které zveřejníte na nástěnkách, jsou veřejné informace. New Horizons může na základě vlastního uvážení odstranit všechny nevhodné příspěvky. New Horizons neodpovídá za příspěvky.

 Aktualizace

Tyto zásady můžeme aktualizovat podle potřeby, abychom zajistili, že používáme, shromažďujeme a poskytujeme informací stejným způsobem, jak je uvedeno. Pokud se rozhodneme použít osobní údaje jiným způsobem, než je zveřejněno, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom podstatné změny zveřejnili na naší domovské stránce třicet (30) dní před jejich prováděním, a tak vám poskytli možnost rozhodnout se, pokud zjistíte, že už nechcete umožnit přístup k vašim osobním informacím.