Ocenění a vyznamenaní pro New Horizons

New Horizons Awards and Honors

Společnost New Horizons získala mnoho ocenění a vyznamenání jako přední poskytovatel vzdělávacích řešení.

Ocenění za nejlepší výkon

Společnost New Horizons vyhrála ocenění Customer Education od KnowledgeAdvisors, celosvětově největšího poskytovatele metrik pro hodnocení vzdělávání a talentů. KnowledgeAdvisors spravuje svůj nástroj Metrics that Matter, kterým hodnotí efektivnost školení.

Ocenění Customer Education vychází z reálných dat, které sledovaly:

 • efektivnost instruktorů,
 • kurzové materiály,
 • vzdělávání,
 • vliv na práci,
 • výsledky pro firmy a návratnost investice.

Nejlepší IT vzdělávací společnost

New Horizons je pravidelně na seznamu nejlepších IT vzdělávacích společností, který vydává Training Industry. Výběr nejlepších IT společností sleduje:

 • iniciativu a inovace v IT školeních,
 • rozsah IT školení a nabízené vzdělávací metody,
 • velikost firmy a potenciál růstu,
 • potenciál klientů,
 • geografický dosah.

Ocenění Cisco

Oceněni pro nejrychleji rostoucího partnera

Společnost New Horizons získala ocenění pro nejrychleji rostoucího partnera Cisco ve Spojených státech amerických a Kanadě. Ocenění Excellence in Accelaration prokazuje, že New Horizons je důležitým partnerem pro Cisco vzdělávání.

Ocenění Excellence for Collaboration

Společnost New Horizons získala ocenění vzdělávacího partnera Excellence for Collaboration. Toto vyznamenání prokazuje výjimečné postavení vzdělávacího partnera pro Cisco za:

 • výjimečnost v aplikování změn,
 • spolupráci,
 • inovace,
 • vhodnost.

Partner roka

Společnost New Horizons získala ocenění vzdělávací partner roku. Toto vyznamenání prokazuje výkonnost a úspěchy, které získalo New Horizons jako Cisco partner.

Vzdělávací partner roku společnosti Microsoft – finalista

Společnost New Horizons byla vybrána mezi finalisty (z téměř 3 000 přihlášených) na ocenění partner roku společnosti Microsoft. Toto ocenění prokazuje:

 • výjimečný výkon,
 • vůdcovství v certifikovaní,
 • nárůst podílu na vzdělávacím trhu,
 • pokročilé osvojení a nasazování technologií Microsoft,
 • závazek řešit výzvy studentů.