Náš přístup

New Horizons Praha poskytuje integrované vzdělávání, které vás a vaše zaměstnance provede celým vzdělávacím cyklem. Integrované vzdělávání umožňuje jednotlivcům a manažerům odpovědným za trénink provázat vzdělávací řešení na cíle podnikání, aby přinášely reálné a měřitelné výsledky.

Integrovaný vzdělávací přístup sestává z pěti elementů - testování, výuka, upevňování, podpora a ověření.

Testování – zjistěte, proč potřebujete trénink

Odhadnutí potřeb na začátku životního cyklu vzdělávání umožní studentům a odpovědným manažerům stanovit jasné cíle, zvolit správné řešení a měřit účinnost tréninkového programu s cílem maximalizovat investice.

Naši zaměstnanci v New Horizons Praha vám v tomto procesu pomohou. Zavolejte na číslo +420 234 656 185 ale nám napište na marketing.prague@newhorizons.com a vyberte si vhodné řešení.

VÝuka – vyberte si vhodnou vzdělávací metodu

V New Horizons Praha rozumíme, že každý student dosahuje lepší výsledky jiným způsobem. Integrovaný vzdělávací přístup vám umožní vybrat si styl, který vám nejvíce vyhovuje. Naše vzdělávací metody vám pomohou dosáhnout cílů ve vašem vzdělávacím procesu:

Naše vzdělávací metody vám umožní sledovat tréninkový plán, obsah a dosažený pokrok.

Upevňování – udržte si nové dovednosti

Jako součást integrovaného přístupu ke vzdělávání dostanete v New Horizons Praha nástroje, které potřebujete k upevnění naučených znalostí. Mezi ně patří:

 • praktické testovací prostředí (laboratoře),
 • referenční příručky,
 • praktické zkoušky,
 • vzdělávací materiály,
 • elektronické kurzové materiály (eCourseware),
 • podklady ke zkoušce.

Podpora po ukončení kurzu

New Horizons Praha vám poskytne nad rámec nástrojů k upevnění vědomostí i tyto zdroje:

 • konzultácie s našimi obchodnými zástupcami,
 • systém správy vzdelávania (LMS),
 • technická podporu,
 • administrácia tréningu.

Ověření dovedností

Tento krok v integrovaném vzdělávání umožňuje studentům nebo manažerovi odpovědnému za vzdělávání identifikovat nabyté vědomosti, oblasti vyžadující další zlepšení a hodnotu získaných dovedností pro vás a pro vaši firmu.

New Horizons Praha to dosáhne přes:

 • hodnocení kurzu,
 • certifikační zkoušky,
 • vyhodnocení po kurzu,
 • průzkumy.