Certifikace Lean Six Sigma

Co je Six Sigma?

Metodologie Six Sigma umožňuje zlepšovat kvalitu procesů identifikováním příčin poruch, minimalizací korigování budoucích chyb. Metodologie Six Sigma na zlepšování procesů už pomohla mnohým firmám (od výrobních, přes logistické až po obchodní) zlepšit jejich účinnost, snížit náklady a zvýšit spokojenost zákazníků.

Přístup Six Sigma je stejně aplikovatelný pro IT i pro libovolnou jinou oblast podnikání. Přístup Six Sigma může být použit projektovými manažery i manažery IT oddělení na zlepšení úrovně poskytovaných služeb, snížení prostojů a optimalizaci procesů v síťové infrastruktuře, ERP, rozhraních pro e-business i softwarových aplikacích.


Certifikace Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je precizné a neúprosné snižování plýtvání (Lean) a obměna (Six Sigma) kritických procesů v organizaci, které mají vliv na výnosy a náklady a také na spokojenost všech zúčastněných. Může se aplikovat na služby i výrobní firmy, kde je třeba snížit chybovost, nadprodukci, prostoje, zásoby, procesy a jiné.

Kurzy Lean Six Sigma od New Horizons Praha byly navrženy s ohledem na současné moderní požadavky a zahrnují nástroje, techniky a koncepty související se Six Sigma.

Lean Six Sigma využívá i DMAIC fáze podobné těm v Six Sigma. Školení pro Lean Six Sigma jsou podobné školícímu systému Six Sigma, který sestává z úrovní White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt a Master Black Belt.

Certifikace Lean Six Sigma Green Belt

Typický Green Belt profesionál pracuje na projektech na zkrácený úvazek (25 %) jako člen týmu v případě komplexních projektů, nebo jako projektový lídr na jednoduchých projektech. Certifikovaní profesionálové s Green Belt jsou označováni jako „pracovní koně“ Six Sigma projektů. Manažeři využívají Green Belt certifikaci během celé své kariéry, protože do svého stylu řízení zapojují naučené dovednosti.

Certifikace Lean Six Sigma Black Belt

Školení Lean Six Sigma Black Belt posune studenty na expertní úroveň řešení problémů. Dostanou dovednosti potřebné k provádění pracovních úkolů, které jsou nezbytné pro úspěšné zlepšování týmů a dosahování strategických cílů na libovolné pracovní pozici v rámci firmy.

 Lean Six Sigma

Kurzy Six Sigma

Six Sigma je kombinací nástrojů a strategií navržených pro zlepšení efektivnosti obchodních procesů. New Horizons Praha nabízí Six Sigma kurzy, které vás naučí implementovat procesní změny Six Sigma ve vaší firmě.

Výhody kurzů Six Sigma

Přístup Six Sigma pomůže vaší firmě zlepšit kvalitu procesů identifikováním příčin problémů a pomůže vytvořit akční kroky nasměrovány na minimalizaci a korekci budoucích chyb.

Metodologii Six Sigma lze uplatnit na všechny typy firem od výrobních podniků až po logistické a obchodní operace.

Six Sigma vám umožní:

 • zvýšit účinnost,
 • snížit náklady,
 • zlepšit spokojenost zákazníků.

Postupy Six Sigma aplikujete na obchodní a technologické procesy prostřednictvím:

 • síťové infrastruktury,
 • podnikového plánování zdrojů,
 • rozhraní k e-business,
 • softwarových aplikací,
 • certifikovaným školením.

Kurzy a certifikace Six Sigma

Co je Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma je procesně zaměřena na snižování plýtvání a obměnu obchodních procesů, které mají vliv na výnosy a náklady. Může být použita na:

 • snížení chybovosti,
 • nadprodukci,
 • prostoje,
 • zásoby,
 • procesy,
 • a mnoho jiných.

Kurzy Six Sigma