Certification Overview

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Certifikaci Red Hat Certified System Administrator získá IT profesionál, jestliže prokáže klíčové dovednosti administrace systému potřebné v prostředích Red Hat Enterprise Linux.

Certifikovaný systémový Red Hat administrátor dokáže provádět následující úkoly:

 • Zná a používá důležité nástroje pro správu souborů, složek, prostředí příkazového řádku a dokumentaci.
 • Provozuje běžící systém včetně startování do různých úrovní provozu, identifikuje procesy, spouští a zastavuje virtuální stroje a kontrolní služby.
 • Konfiguruje lokální úložiště pomocí oddílů a logických disků.
 • Vytváří a konfiguruje souborový systém a atributy souborového systému, jako například přístupová práva, šifrování, ACL a síťové souborové systémy.
 • Nasazuje, konfiguruje a spravuje systémy včetně instalace softwaru, aktualizace a služeb jádra.
 • Spravuje uživatele a skupiny včetně použití centralizovaného adresáře na autentizaci.
 • Spravuje bezpečnost včetně základního firewallu a SELinux konfigurace.

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

EX200 - Red Hat Certified System Administrator

Krok 3

Získejte certifikaci

Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Certifikaci Red Hat Certified Engineer získá RHCSA, který prokázal znalosti, dovednosti a schopnosti seniorského administrátora odpovědného za systémy Red Hat Enterprise Linux.

Doplňkové vědomosti

Certifikovaný Red Hat Certified Engineer je schopen provádět následující úkoly (kromě úkolů souvisejících s RHCSA):

 • Konfigurace statických cest, filtrování paketů a prokládání síťových adres.
 • Nastavování parametrů běhu jádra.
 • Budování jednoduchých RPM.
 • Konfigurace iSCSI iniciátorů.
 • Vytváření a poskytování reportů o využití systému.
 • Použití shell skriptů pro automatizaci úloh správy systému.
 • Konfigurace systémového logování včetně vzdáleného logování.
 • Konfigurace systému poskytování síťových služeb včetně HTTP/HTTPS, FTP, NFS, SMB, SMTP, SSH a NTP.

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

EX300 Red Hat Certified Engineer

Krok 3

Získejte certifikaci

Red Hat Certified Engineer (RHCE)

Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

Certifikace RHCVA je pro systémové administrátory, jejichž odpovědnosti od nich vyžadují dovednosti a znalosti nasazovat a spravovat virtuální stanice v produkčním prostředí použitím Red Hat Enterprise Virtualization. Toto oprávnění zaručí firmám, že je jejich virtualizační řešení spravované optimální a potvrdí důvěryhodnost poskytovatele služeb.

Doplňkové vědomosti

 • Instalace Red Hat Enterprise Virtualization Manager.
 • Vytváření datových center, klastrů, poolů a šablon.
 • Instalace a konfigurace Red Hat Enterprise Virtualization hypervizorů na podporu návštěvníky a připojení k Red Hat Enterprise Virtualization Manager.
 • Provádění důležitých úkolů pro správu, jako je například logování.

Krok 1

Absolvujte kurzy

Red Hat Virtualization (RH318)

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

EX318 Red Hat Certified Virtualization Administrator

Krok 3

Získejte certifikaci

Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

 Red Hat

Přínos kurzů Red Hat od New Horizons Praha

Red Hat kurzyRed Hat poskytuje open source softwarové produkty, které vytvářejí efektivní, škálovatelnou a spolehlivou platformu pro aplikace ve vaší organizaci. Technologie Red Hat pohánějí mnoho serverů, ze kterých se spouštějí webové stránky nebo cloudové služby.

Mnoho firem hledá certifikovaných profesionálů Red Hat, aby jim pomohli implementovat a spravovat jejich open source operační systémy Red Hat. Certifikace Red Hat jsou přední průmyslové ocenění, která potvrdí, že dokážete z Red Hat vytěžit maximum.

Kurzy Red Hat

Kurzy a certifikace Red Hat