CompTIA certifikace

CompTIA certifikace

New Horizons Praha je autorizovaný poskytovatel nejnovějších kurzů CompTIA, které vás připraví na certifikaci CompTIA nebo vám pomohou zlepšit technologické dovednosti.

Rozhodnutí pracovat v IT odvětví je výjimečně dobrá volba. Získání IT certifikace vám umožní začít a dále rozvíjet kariéru. Certifikační mapa CompTIA vám pomůže snadněji se orientovat ve světě IT certifikací.

Klikněte na obrázek níže a stáhněte si kompletní mapu v PDF.

CompTIA Certifications

CompTIA A+

A+ TrainingCertifikace CompTIA A+ je mezinárodně uznávaná nezávislá certifikace, kterou považují mnozí zaměstnavatelé za základní předpoklad pro zaměstnání v IT oblasti. Certifikace A+ prokazuje, že jedinec je schopen plnit úkoly, jako je instalace, konfigurace a řešení problémů běžných počítačových systémů.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • identifikovat hardwarové komponenty osobních počítačů a mobilních digitálních zařízení,
 • identifikovat síťové a bezpečnostní principy,
 • instalovat, konfigurovat a řešit problémy zobrazovacích zařízení,
 • instalovat a konfigurovat doplňkové vybavení,
 • spravovat systémové komponenty,
 • spravovat úložiště dat,
 • identifikovat hardwarové a softwarové požadavky na konfiguraci klientského prostředí,
 • identifikovat síťové technologie,
 • instalovat a konfigurovat síťové komponenty,
 • poskytovat podporu pro mobilní digitální zařízení,
 • poskytovat podporu pro tiskárny a multifunkční zařízení.
!Předpoklady
 • Žádné. Doporučené znalosti: základní znalosti o hardwaru a operačních systémech.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA A+ Certification

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CompTIA A+ Part 1
220-1001

CompTIA A+ Part 2
220-1002

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA A+ Certification

Certifikace CompTIA A+ vydané v roce 2011 nebo později jsou platné 3 roky. Pokud si chcete udržet certifikaci platnou, musíte splnit podmínky kontinuálního vzdělávání CompTIA.

CompTIA Network+

Network+ kurzyTento kurz je určen pro profesionály pracující na základní úrovni počítačové podpory, kteří mají základní znalosti o hardwaru, softwaru a operačních systémech a chtějí se připravit na certifikační zkoušku CompTIA Network+. Tato certifikace je vhodná i pro ty, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti počítačových sítí a získat dovednosti potřebné k zahájení kariéry v síťové podpoře nebo administraci.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • základy teorie sítí, koncepty a síťové metody,
 • základy přenosu síťových dat,
 • síťové prvky, kabeláž a hardware,
 • síťové protokoly a OSI model,
 • síťové operační systémy,
 • základy TCP/IP,
 • základy PC a zabezpečení sítí.
!Předpoklady
 • Žádné. Je vhodné, abyste si nejprve udělali certifikaci CompTIA A+.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Network+ Certification

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CompTIA Network+
N10-007

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Network+ Certification

Certifikace CompTIA Network+ vydané v roce 2011 nebo později jsou platné 3 roky. Pokud si chcete udržet certifikaci platnou, musíte splnit podmínky kontinuálního vzdělávání CompTIA.

CompTIA Security+

Security+ kurzyKurzy CompTIA Security+ od New Horizons Praha vám poskytnou výborný úvod do oblasti bezpečnosti. Je to lepší způsob, jak se rovnou pustit do nějakého pokročilého studia bezpečnosti. Security+ vám pomůže vybudovat si solidní znalosti, na kterých budete moci později dále stavět a v budoucnu rozvinout IT kariéru žádoucím směrem. Ať už je vaším cílem získat práci vhodnou pro Security+ certifikovaného profesionála, prokázat základní znalosti o bezpečnostních konceptech, nebo získat více znalostí z oblasti zabezpečení sítí, školení Security+ je pro vás ideální řešení.

Kurz je určen studentům, kteří se připravují na certifikační zkoušku CompTIA Security+. Tato kvalifikace je primárně zaměřena na síťových profesionálů. Jelikož bezpečnost je důležitá pro všechny pracovní pozice ve firmě, kurz bude přínosem i pro analytiky počítačové podpory, vývojáře, vyšších manažerů v účetnictví, obchodu, vývoji produktů a marketingu.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • identifikovat základní koncepty počítačové bezpečnosti,
 • identifikovat bezpečnostní hrozby a zranitelná místa,
 • spravovat data, aplikace a zabezpečení stanic,
 • implementovat síťovou bezpečnost,
 • identifikovat a implementovat kontrolu přístupů a opatření k zajištění správy účtů,
 • spravovat certifikáty,
 • identifikovat a implementovat shodu a opatření operativní bezpečnosti,
 • spravovat rizika,
 • řešit problémy a bezpečnostní narušení,
 • plánovat strategie na zaručení nerušeného fungování, odolnosti proti chybám, obnovy při selhání.
!Předpoklady
 • Žádné. Je vhodné, abyste si nejprve udělali certifikaci CompTIA A+ a Network+ nebo měli odpovídající znalosti. Doporučujeme také 6 - 9 měsíců zkušeností se sítěmi včetně konfigurace bezpečnostních parametrů.

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CompTIA Security+
SY0-501

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Security+ Certification

Certifikace CompTIA Security+ vydané v roce 2011 nebo později jsou platné 3 roky. Pokud si chcete udržet certifikaci platnou, musíte splnit podmínky kontinuálního vzdělávání CompTIA.

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)

CASP kurzyCertifikační školení CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) v New Horizons Praha vám poskytne potřebné dovednosti, abyste získali CASP certifikaci a připravili se na další kariéru v IT bezpečnosti.

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří mají technické znalosti a dovednosti potřebné k konceptualizace, návrh a vytváření bezpečných řešení v komplexních firemních prostředích. Studenti by měli mít alespoň 10 let pracovních zkušeností v oblasti IT administrace včetně alespoň 5 let praktických zkušeností v oblasti bezpečnosti.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • řídit rizika v organizaci,
 • integrovat výpočetní techniku, komunikaci a obchodní praktiky v organizaci,
 • použít výzkum a analýzu k zajištění organizace,
 • integrovat pokročilé techniky autentizace a autorizace,
 • implementovat šifrovací techniky,
 • implementovat bezpečnostní kontroly na pracovních stanicích,
 • implementovat bezpečnostní kontroly na úložišti,
 • analyzovat koncepty, komponenty a architekturu síťové bezpečnosti, implementovat kontrolu,
 • implementovat bezpečnostní kontroly aplikací,
 • integrovat pracovní stanice, sítě a aplikace do bezpečné firemní architektury,
 • provádět hodnocení zranitelnosti,
 • reagovat na selhání.
!Předpoklady
 • Žádné. Je vhodné, abyste si nejprve udělali certifikaci CompTIA A+, Network+ a Security+. Měli byste mít alespoň 10-letou praxi včetně 5 let praktických zkušeností v oblasti bezpečnosti.

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CompTIA CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)
CAS-002

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Advanced Security Practitioner

Certifikace CompTIA CASP vydané v roce 2011 nebo později jsou platné 3 roky. Pokud si chcete udržet certifikaci platnou, musíte splnit podmínky kontinuálního vzdělávání CompTIA.

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

Cybersecurity Analyst TrainingŠkolení CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) od New Horizons studenty naučí aplikovat behaviorální analýzy na zvýšení celkové IT bezpečnosti. Poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro prevenci, detekci a boj proti kybernetickým hrozbám.

Certifikace CySA+ je určena pro IT profesionály pracující nebo hledající pracovní pozice, jako je IT bezpečnostní analytik, bezpečnostní analytik operačního střediska, analytik zranitelnosti, kybernetický specialista, analytik hrozeb a bezpečnostní inženýr.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • Řídit rizika a zranitelnost
 • Konfigurovat a používat nástroje na detekci hrozeb
 • Rozumět úkolům, odpovědnosti a bezpečnostnímu rámci
 • Provést analýzu dat a interpretovat výsledky na identifikaci oblastí zájmu
 • Vyhýbat se, předcházet a reagovat na bezpečnostní nehody
 • Odstraňovat hrozby
 • Pochopit bezpečnostní architekturu, politiku a postupy
 • Lépe zabezpečit a chránit aplikace a systémy
!Prerequisites
 • Ačkoli nejsou požadovány, CompTIA doporučuje studentům získat certifikace Network+, Security+ nebo ekvivalentní znalosti a minimálně 3-4 roky praxe v informační bezpečnosti nebo podobné zkušenosti. CySA+ je pokračováním CompTIA Security+ nebo ekvivalentních zkušeností a je zaměřena na technickou a praktickou stránku.

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CompTIA CySA+
CS0-001

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA CySA+ certification

Certifikace CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) jsou platné 3 roky. Pokud si chcete udržet certifikaci platnou, musíte splnit podmínky kontinuálního vzdělávání CompTIA. Více o kontinuálním vzdělávání

CompTIA Project+

Project+ kurzyCertifikační kurz CompTIA Project+ potvrdí vaše znalosti o principech projektového managementu. Profese projektový management se prudce rozvíjí a s tím souvisí i zvýšená konkurenceschopnost vyškolených manažerů na trhu práce.

Certifikace Project+ vás zviditelní mezi ostatními uchazeči o práci a prokáže, že máte více než jen technické znalosti. Prokáže vaše dovednosti vést a budovat vztahy v týmu, dokončit projekty v dohodnutém čase a plánovaném rozpočtu.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • identifikovat základní principy projektového řízení,
 • provést předprojektové nastavení,
 • inicializovat projekt,
 • naplánovat projektové strategie,
 • vytvořit projektový harmonogram,
 • plánovat lidské zdroje, komunikaci a kvalitu,
 • plánovat management rizik,
 • plánovat projektové náklady,
 • plánovat změny v řízení projektu,
 • řídit provádění projektu,
 • řídit dodání projektu,
 • sledovat dodržování projektu,
 • monitorovat a sledovat omezení na projektu,
 • sledovat rizika a zásoby,
 • uzavřít projekt.
!Předpoklady
 • I když nejsou požadovány, kandidáti by měli mít alespoň jeden rok zkušeností s řízením malého nebo středně velkého projektu.

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CERTIFICATION PATH

CompTIA Project+
PX0-003

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Project+ Certification

Certifikace CompTIA Project+ je platná doživotně a nepotřebuje být obnovena.

CompTIA Linux+

Linux+ kurzyCertifikace CompTIA Linux+ poskytuje potřebné základy jednotlivcům, kteří pracují a spravují operační systém Linux. Certifikace Linux+ je hodnotná pro ty, kteří začínají pracovat s operačním systémem Linux.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • identifikovat základní koncepty a provádět základní úkoly,
 • spravovat uživatele a skupinové účty,
 • spravovat partice a Linuxový souborový systém,
 • spravovat různé soubory na Linuxu,
 • pracovat s povoleními a vlastnictvím,
 • tisknout soubory,
 • spravovat balíčky,
 • spravovat služby jádra,
 • pracovat s Bash shellem a skripty,
 • spravovat joby a procesy,
 • spravovat systémové služby,
 • konfigurovat síťové služby,
 • konfigurovat základní internetové služby,
 • implementovat opatření k zajištění systému Linux,
 • spravovat hardware připojený k systému Linux,
 • řešit problémy systému Linux,
 • instalovat operační systém Linux,
 • konfigurovat grafické rozhraní.
!Předpoklady
 • I když žádné předpoklady nejsou požadovány, je vhodné, aby si kandidáti nejprve udělali obě certifikace CompTIA A+ a Network+.

Krok 2

Udělejte tuto zkoušku

CompTIA Linux+
XK0-004

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Linux+

Certifikace CompTIA Linux+ je platná doživotně a nepotřebuje být obnovena.

CompTIA Server+

Server+ kurzyCertifikace CompTIA Server+ potvrdí znalosti o serverovém hardwaru a softwaru. Certifikace CompTIA Server+ je zaměřena na IT profesionály, techniků síťové podpory a hardwarových specialistů s předchozími zkušenostmi v IT průmyslu.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • různé typy serverových úložných systémů,
 • instalovat hardwarové komponenty a konfigurovat servery,
 • řešit problémy vznikající při výměně serverových komponent,
 • zajistit, přistupovat a vzdáleně spravovat hardware serveru,
 • koncepty a techniky použitelné v případě obnovy serveru po havárii.
!Předpoklady
 • Žádné. Doporučené znalosti: základní znalosti o počítačovém hardwaru a operačních systémech, certifikace CompTIA A+ a 18 až 24 měsíců praxe v IT oblasti.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Server+ Certification

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CompTIA Server+
SK0-004

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Server+ Certification

Certifikace CompTIA Server+ je platná doživotně a nepotřebuje být obnovena.

CompTIA Cloud Essentials

Cloud Essentials kurzyCertifikace CompTIA Cloud Essentials poskytuje IT profesionálům potřebné dovednosti, aby mohli efektivně fungovat v cloudovém prostředí. Porozumění základním cloudovým technologiím je žádaná dovednost, protože mnoho firem začíná využívat toto inovativní a cenově dostupné úložné řešení.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • klíčové koncepty a terminologii základních cloudových technologií,
 • procesy zapojené do rozvíjejícího se datového centra v privátním cloudu,
 • spravovat systémy, které již používají některé části cloudové infrastruktury,
 • obchodní a operativní aspekty využívání cloudu,
 • základní znalosti o IaaS, SaaS, PaaS a DRaas,
 • dopad na správu IT služeb.
!Předpoklady
 • Žádné, ale doporučujeme alespoň 6 měsíců praxe v prostředí, které využívá nebo se spoléhá na služby související s IT.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Cloud Essentials Certification

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CL0-001

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Cloud Essentials Certification

Certifikace CompTIA Cloud Essentials je platná doživotně a nepotřebuje být obnovena.

CompTIA Cloud+

Cloud+ kurzyDovednosti s prací s cloudem a virtualizací se stávají stále častěji požadovanou kvalifikací od IT profesionálů, protože stále více organizací přesouvá své IT operace do cloudové platformy. Pokud si přidáte do životopisu certifikaci CompTIA Cloud+, prokážete schopnost implementovat a spravovat cloudové technologie a dostanete se na rychle rostoucí trh:

 • 9 z 10 společností již používá nějakou formu cloudové technologie,
 • 60 procent společností má 30 procent a více svých IT systémů v cloudu, ¹
 • odhadem kolem 7 milionů pracovních pozici vygeneroval cloudový průmysl celosvětově do konce roku 2015, ²
 • globální cloudový trh do roku 2020 podle odhadů dosáhne 270 miliard dolarů. ¹

V kurzu CompTIA Cloud+ od New Horizons Bratislava se studenti naučí cloudové modely, virtualizaci, infrastrukturu, zabezpečení, řízení zdrojů a udržení bezvýpadkového provozu.

!Předpoklady
 • Žádné. Doporučujeme 24 až 36 měsíců předcházejících pracovních zkušeností v administraci sítí, úložišť nebo datových center, znalosti o libovolné rozšířené hypervisior technologii na virtualizaci serverů.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Cloud+

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CompTIA Cloud+
CVO-001

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Cloud+ Certification

Certifikace Cloud+ jsou platné 3 roky. Pokud si chcete udržet certifikaci platnou, musíte splnit podmínky kontinuálního vzdělávání CompTIA.

CompTIA IT Fundamentals

IT Fundamentals kurzyV tomto kurzu se studenti naučí identifikovat počítačové komponenty, pracovat se soubory a složkami a instalovat software. Studenti získají základní dovednosti a koncepty potřebné na údržbu, podporu a efektivní práci s osobním počítačem.

Kromě toho kurz pokrývá důležité dovednosti a informace potřebné pro konfiguraci, správu, řešení problémů a provádění preventivní údržby hardwarových a softwarových komponent na osobním počítači a základních bezdrátových zařízeních. Studenti budou implementovat základní bezpečnostní opatření a realizovat podporu pro koncové uživatele.

!Předpoklady
 • Žádné. Toto je úvodní kurz a vyžaduje jen základy práce s operačním systémem Windows.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA IT Fundamentals

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

CompTIA IT Fundamentals
FCO-U51

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA IT Fundamentals Certification

Certifikace CompTIA IT Fundamentals je platná doživotně a nepotřebuje být obnovena.

CompTIA Train The Trainer+ (CTT+)

CTT+ kurzyV kurzu CompTIA CTT+ se studenti naučí jak se připravit na učení a jak vybrat a realizovat různé metody vzdělávání. Kurz vás naučí, jak profesionální předvést odbornou znalost obsahu, jak používat komunikační a prezentační dovednosti ve vzdělávání, jak vytvořit a udržet vzdělávací prostředí zaměřené na žáka.

Studenti se naučí techniky na vyhodnocení výkonu žáka prostřednictvím událostí a techniky na hodnocení výkonu vzdělávacího procesu.

Během certifikačního školení v New Horizons se studenti naučí:

 • plánování a přípravu,
 • použití vzdělávacích metod,
 • důvěryhodnost a komunikace,
 • napomáhání skupině,
 • vyhodnocení školení.
!Předpoklady
 • Žádné. Doporučujeme 6 až 12 měsíců zkušeností na pozici trenér nebo instruktor.

Krok 1

Absolvujte kurzy

CompTIA Cloud Essentials Certification

Krok 2

Udělejte tyto zkoušky

TKO-201 CTT+ Essentials

And either

TKO-202 CTT+ Classroom Performance Based Exam

Or

TKO-203 CTT+ Virtual Classroom Performance Based Exam

Krok 3

Získejte certifikaci

CompTIA Train The Trainer+ (CTT+) Certification

Certifikace CompTIA Train The Trainer+ je platná doživotně a nepotřebuje být obnovena.

 Význam certifikace

Kurzy a certifikace CompTIA

CompTIA je mezinárodně uznávané sdružení zastupující technologickou komunitu. CompTIA rozvíjí schopnosti IT profesionály pomocí certifikací v oblastech, jako je údržba počítačů, síťové technologie a IT bezpečnost.

5 důvodů, proč získat CompTIA certifikaci:

 1. Získejte dovednosti a novou práci – CompTIA certifikace potvrdí zaměstnavatelům, že kandidát ovládá základny technologické dovednosti a umí správně dělat svou práci.
 2. Udržte si práci i platové ohodnocení – V současné ekonomické situaci certifikace potvrdí, že vaše odbornost je na vyšší úrovni než mají ostatní a může vám pomoci dostat se na lepší platovou úroveň.
 3. Chcete změnit práci? Certifikace CompTIA pomohou uchazečům kvalifikovat se na nové pracovní pozice nebo vybudovat kariéru v IT oblasti.
 4. Zviditelněte svůj životopis – Certifikace CompTIA ve vašem životopise vás zviditelní mezi jinými uchazeči o práci a získají vám lepší výchozí pozici během přijímacího pohovoru.
 5. IT je všude! IT dovednosti jsou nezbytné ve většině firem a v současnosti je nedostatek trénovaných IT profesionály, kteří by zaplnili tato prázdná místa.
 Kontinuální vzdělávání

Kontinuální vzdělávání CompTIA

Následující CompTIA certifikace získané po 1. lednu 2011 jsou platné jen 3 roky:

 • CompTIA A+
 • CompTIA Network+
 • CompTIA Security+
 • CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)
 • CompTIA Mobility+
 • CompTIA Cloud+

Studenti, kteří si chtějí udržet certifikace platné, musí získat CEU (Continuing Education Units) - kredity v kontinuálním vzdělávání CompTIA. Mohou to udělat různými způsoby:

 • učiněním nejaktuálnější certifikační zkoušky,
 • získáním jiného uznávaného osvědčení.

New Horizons Praha, jako autorizovaný CompTIA tréninkový partner, vám pomůže udržet si platné CompTIA certifikace pomocí nejnovějších kurzů a certifikačních zkoušek.

Tabulka znázorňuje poplatky a celkový počet CEU potřebný k udržení platnosti každé certifikace:

Roční poplatek za CE Program Celkový poplatek za splnění tříletého programu Požadovaný počet kreditů na splnění programu
CompTIA A+ $25 $75 20
CompTIA Network+ $50 $150 30
CompTIA Security+ $50 $150 50
CompTIA CASP $50 $150 75
CompTIA Mobility+ $50 $150 50
CompTIA Cloud+ $50 $150 50

Kurzy CompTIA