Detaily kurzu

Délka trvání kurzu:
9 měsíců

Cena kurzu:
49 900 Kč bez DPH

Začátek studia:
2x ročně (květen, listopad)

Studijní jazyk:
český, slovenský

Řízení inovací a růstu výkonnosti

Je určený manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, kteří stojí před organizačními výzvami na zvyšování výkonnosti týmů, úseků nebo organizačních procesů. V kurzu se prolínají hlavní aspekty zvyšování výkonnosti prostřednictvím inovace v šesti funkčních oblastech: strategie, informace, finance, marketing a prodej, provoz, lidské zdroje.

Kurz je zaměřený na procvičení praktických a fungujících modelů, technik a postupů, které manažerům umožní promyšleně naplánovat a prosadit projekty zvýšení výkonnosti týmů, organizační jednotky nebo celé organizace.

Kurz je vhodný pro:

 • zájemce bez vysokoškolského vzdělání,
 • absolventy vysokých škol, kteří si chtějí osvěžit a doplnit své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
 • technické specialisty, projektové manažery, administrativní pracovníky,
 • zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
 • lidi s praxí.

Tento kurz je vhodný pro všechny sektory: soukromý, veřejný a dobrovolný / třetí sektor. Modely a myšlenky jsou zpracované a prezentované tak, aby byly užitečné pro manažery pracující v organizacích všech velikostí, od nadnárodních po lokální společnosti a samostané podnikatele.

Přínos pro jednotlivce:

Osvojení praktických modelů, technik a postupů na efektivní iniciování a řízení programů zvyšování výkonnosti v moderní organizaci. Vypracování a obhajoba vlastního programu zvýšení výkonnosti.

Přínos pro firmu:

Metodika iniciování a řízení programů zvyšování výkonnosti v moderní organizaci. Program zvýšení výkonnosti vypracovaný absolventem kurzu.

Průběh studia a podpora:

 • Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
 • Tutor (zkušený konzultant z praxe)
 • Studijní skupina
 • Tutoriály (4 setkání studijní skupiny - workshopy, vedené tutorem) a 2 denní rezidenční škola
 • Čtyři průběžné písemné práce a závěrečná písemná práce – Program zvýšení výkonnosti
 • Moderní studentský výukový online systém
 • Certifikát o absolvování kurzu

Obsah kurzu

Část 1: Řízení výkonnosti

 1. Organizace orientovaná na trh
 2. Provozní činnosti a řízení výkonnosti provozu
 3. Řízení výkonnosti prostřednictvím lidí
 4. Účetnictví v éře „pověřování“
 5. Integrovaný přístup k měření výkonnosti
 6. Model Balanced ScoreCard
 7. Informace a rozhodování
 8. Finanční analýza a kontrola
 9. Řízení výkonnosti lidí
 10. Zákaznická dokonalost
 11. Produktová dokonalost
 12. Plánování a kontrola
 13. Osvědčené postupy v benchmarkingu

Část 2: Zvyšování výkonnosti

 1. Celistvý přístup k zvyšování výkonnosti
 2. Manažerská kontrola a paradoxy kontroly
 3. Různé náklady podle různých metod výpočtů
 4. Hotovost – životní míza organizací
 5. M. Porter a Strategický pohled na výkonnost
 6. Řízení procesu inovace
 7. Navrhování nových produktů, procesů a služeb
 8. Zapojení zaměstnanců do řízení a jejich pověřování, řízení vysoce výkonných týmů
 9. Řízení dodávek ve službách
 10. Řízení dodavatelského řetězce
 11. Zvyšování výkonnosti provozních procesů
 12. Rozvoj marketingových vztahů a marketingová strategie
 13. Komplexní marketingová komunikace