Pokud selže IT projekt,  často se jedná o špatnou komunikaci během procesu shromažďování požadavků, nikoliv o nedostatek technické důvěry.

 • Při 66% softwarových projektů se nepředpokládá, že budou dokončeny v plánovaném čase a rozpočtu.
 • Dokončené projekty nabízejí pouze 52% původně navrhované funkcionality.
 • 56% chyb v projektech má původ ve fázi definování požadavků na projekt.

Zlepšení komunikace mezi relevantními skupinami, projektovými týmy a vývojáři umožní:

 • lepší vývoj softwaru a dalších projektů,
 • snížení nákladů a prodlení,
 • sběr kompletních a přesných požadavků na projekt,
 • vytvoření přehledných a konzistentních dokumentů s požadavky,
 • efektivní využívání zdrojů,
 • vyšší kvalita výsledného produktu.

Ať už jste nováček v byznys analýze, nebo chcete získat certifikaci Certified Business Analysis Professionals (CBAP) od Mezinárodního institutu byznys analýzy (International Institute of Business Analysis, IIBA), Centrum pro leadership a rozvoj vám pomůže získat potřebné dovednosti.

VÝHODY CBAP CERTIFIKACE

Výhody pro jednotlivce:
 • Schopnost prokázat znalosti, ověřené postupy a principy byznys analýzy
 • Členství v uznávané skupině profesionálů
 • Uznání profesionálních kompetencí kolegy v oboru a managementem
 • Rozvoj kariéry a potenciál lepšího finančního ohodnocení
 • Potvrzení upřímného zájmu a tuto oblast a další profesionální růst
Výhody pro organizaci:
 • Profesionálové s CBAP hrají rozhodující roli v každém úspěšném projektu.
 • Profesionálové s CBAP demonstrují relevantním skupinám, zákazníkům, konkurenci, dodavatelům, zaměstnancům a investorům, že používájí ověřené postupy v business analýze a firmu vedou efektivně.
 • Profesionálové s CBAP implementují v byznys analýze postupy podle 'A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge' (BABOK).
 • Profesionálové s CBAP produkují spolehlivé a kvalitnější výsledky, dosažené se zvýšenou účinností a konzistencí.

Požadavky

New Horizons Centrum pro leadership a rozvoj a kurzy byznys analýzy vás připraví na CBAP zkoušku. Pro získání CBAP (Certified Business Analysis Professionals) musí kandidát splňovat následující kritéria:

 • Minimálně 7 500 hodin praxe v byznys analýze v souladu s příručkou BABOK za posledních 10 let
 • Minimálně 900 hodin ve čtyřech ze šesti oblastí znalostí
 • Minimálně 21 hodin profesionálního rozvoje (profesionálního školení) za poslední 4 roky
 • Dvě doporučení od kariérního manažera, klienta nebo nositele CBAP
 • Podepsaný etický kodex

Kurzy:

BA30 – Foundations of Business Analysis
BACP02 - Certified Business Analysis Professional (CBAP®) Exam Preparation